On-line

  • On-line služby pro vznik intranetového portálu
  • Sdílené aplikace v On-line prostředí pro využívání v podnikové síti
  • On-line DMS - vhodný scénář pro převod nebo sdílení dokumentace v on-line prostředí
  • Projekty v On-line - Nový pohled na projekty na On-line platformě - Vytvoření webových pracovních prostorů (kiosků)
  • Hybridní scénář - Hybridní scénář pro
  • On-line a On-premise = požadovaná a potřebná Synergie